Assertiv kommunikation på arbejdspladsen

Det giver store fordele for den enkelte at lære at kommunikere mere assertivt, fordi man arbejder med at udtrykke sine behov, ønsker og meninger på en mere effektiv måde. På arbejdspladsen kan de samme teknikker bruges til at øge medarbejdernes trivsel og produktivitet.  

Assertiv kommunikation er kunsten at kommunikere på en ærlig, åben og venlig måde. Det er en evne som skal øves, ligesom alle andre evner, for at blive god til assertiv kommunikation.  

Dette kursus giver medarbejderne de værktøjer de har brug for, for at kunne kommunikere med hinanden på en tydelig, venlig og følelsesmæssigt passende måde.  

Men hvorfor bør arbejdspladser øve sig i kommunikation? 

Ved at forbedre kommunikationsfærdigheder på individuelt niveau, kan man på arbejdspladsen skabe et arbejdsmiljø som giver plads til samarbejde, problemløsning og en direkte, men respektfuld dialog.  Det giver et boost til det psykosociale arbejdsmiljø og de ansattes generelle trivsel, og kan medvirke til, at produktiviteten i virksomheden øges 

Indhold i kurset:

  • En introduktion til forskellige adfærdstyper 
  • Grundlæggende assertive principper 
  • Hvordan man bedre kan håndtere de daglige dialoger – samt de svære samtaler 
  • Verbale assertionsteknikker og bevidst brug af kropssprog 
  • At give og modtage feedback samt håndtere kritik 
  • Viden fra det kognitive og neuropsykologiske felt 
  • En undersøgelse af vores personlige, assertive rettigheder 
  • Trivsel og assertiv stresshåndtering 
  • Handleplan 

Metode

Kurset er baseret på aktiv deltagelse og består af skriftlige opgaver, refleksioner (alene og i grupper), livecoaching og rollespil. Handling- og erfaringsbaseret læring vægtes, og vi sørger for at skabe et trygt rum hvor man kan arbejde med sine udfordringer. Indholdet tilpasses til gruppens behov.  

Spørgsmål og refleksioner er velkomne gennem hele kurset, og deltagerne får også mulighed for at dele sine egne oplevelser, hvis det er det de ønsker.  

Gruppen arbejder med rollespil og observatørerne inviteres til at give konstruktiv feedback og hjælpe med problemløsning til dem, der deltager i rollespillet. Facilitatoren sørger for de trygge rammer og at støtte op om processen. Denne metode har vist sig at være meget lærerig – både for dem som deltager i rollespillet, men også for hjælperne, som observerer og giver feedback.

Læringsudbytte

Den umiddelbare effekt

Lidt afhængig af behovene og niveauet hos den enkelte deltager, kan du forvente at se en forbedring i verbal og nonverbal assertion. Det bliver synligt i den daglige dialog, og i de sværere samtaler på arbejdet. Du kan også forvente at deltagerne bliver bedre til at lytte mere aktivt, spørge ind og sætte grænser. De vil deltage mere aktivt i problemløsningen, indgå kompromisser og sjældnere i forsvarsposition 

Den langvarige effekt

Assertiv kommunikation bidrager til at de ansatte bliver mere effektive i deres job, fordi problemløsning og kommunikationsfærdighederne forbedres. Feedbacken fra kolleger til tidligere kursister lyderat deres kolleger er blevet mere konstruktive og positive i deres kommunikation og det er jo gavnligt for dem i kursisternes nærmeste arbejdsmiljø, og det i sig selv bidrager til en bedre generel trivsel på   arbejdspladsen  

Skriv til info@trainingconsult.dk for at høre mere og booke dit næste personalekursus her.