Kunne du tænke dig at arbejde som supervisor?

 Uddannelsen er til dig, der gerne vil

 • ændre kurs arbejdsmæssigt
 • udvikle dig fagligt
 • supplere en anden uddannelse som fx coach eller psykoterapeut
 • som leder ønsker at kunne give en gruppe sparring
 • kunne facilitere en arbejdsmæssig udviklingsproces

Uddannelsen består af mere end 82,5 timers undervisning og træning og finder sted over 5 weekender (se datoer og tidspunkter længere nede).


Supervision er kunsten at

 • skabe en ramme for andres faglige udvikling
 • stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter
 • kunne navigere klart og tydeligt mellem det professionelle og det personlige
 • holde feltet for en livgivende proces
 • på tilpas omsorgsfuld vis at støtte andre

Det er almindeligt og nødvendigt, at mennesker der arbejder med mennesker, modtager supervision. Psykologer, psykoterapeuter samt ansatte i social-, sundheds- og undervisningssektoren har stor personlig og faglig glæde og udbytte af den spejling og sparring, de modtager i et supervisionsforløb. Ledere på alle niveauer i både offentlig og privat regi benytter sig ligeledes i større udstrækning af supervision som støtte til at skabe positive forandringer og synergi i de arbejdssammenhænge, de agerer i. 

 

Uddannelsen er til dig, der gerne vil

 • ændre kurs arbejdsmæssigt
 • udvikle dig fagligt
 • supplere en anden uddannelse som fx coach eller psykoterapeut
 • som leder ønsker at kunne give en gruppe sparring
 • kunne facilitere en arbejdsmæssig udviklingsproces

 

Uddannelsen består af mere end 82,5 timers undervisning og træning og finder sted over 5 weekender (se datoer og tidspunkter længere nede).


Supervision er kunsten at

 • skabe en ramme for andres faglige udvikling
 • stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter
 • kunne navigere klart og tydeligt mellem det professionelle og det personlige
 • holde feltet for en livgivende proces
 • på tilpas omsorgsfuld vis at støtte andre 

 

Det er almindeligt og nødvendigt, at mennesker der arbejder med mennesker, modtager supervision. Psykologer, psykoterapeuter samt ansatte i social-, sundheds- og undervisningssektoren har stor personlig og faglig glæde og udbytte af den spejling og sparring, de modtager i et supervisionsforløb. Ledere på alle niveauer i både offentlig og privat regi benytter sig ligeledes i større udstrækning af supervision som støtte til at skabe positive forandringer og synergi i de arbejdssammenhænge, de agerer i. 

Moduloversigt
 

1. Introduktion til Supervision. Relation, funktion og  den professionelle samtale

2. Interviewet, metode og modeller.

3. Det reflekterende team.

4. Introduktion til metoden ”Systemisk Opstilling” som et værktøj for supervisor.

5. Udfordringer, konflikt -og supervision, når der er meget på spil.

På uddannelsen vil du

 • blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser
 • opdage dine styrker og svagheder med at supervisere
 • lære at arbejde struktureret med reflekterende teams
 • styrke dine evner til åben dialogisk tilgang
 • opbygge et fagligt overskud og fortrolighed som supervisor
 • opnå selvindsigt
 • arbejde med ”at komme tilstede”, så du kan hjælpe andre til det samme
 

Efter uddannelsen er du klædt på til

 • at varetage supervision med den nødvendige og grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer
 • at sætte rammen for og facilitere et liv- og energigivende dialogisk rum
 • at bevare overblikket og et helikopterperspektiv i udfordrende situationer
 • at kunne håndtere grupper
 • at skabe fokus og arbejde med bevidst opmærksomhed
 • og meget andet…
 

Målgruppe


Alle som ønsker at opgradere deres viden og kunnen til at omfatte individuel supervision og supervision af grupper.

Primære undervisere Erik Svarer og Mette Bram.

Praktisk

Datoer
1. gang 9-11 september 2022
2. gang: 4-6 november 2022
3 gang: 2-4 december 2022
4. gang: 27-29 januar 2023
5. gang: 3-5 marts 2023

Undervisningen foregår
Fredage kl. 17.00 – 20.30 (aftensmad inkluderet)
Lørdage kl. 10.00 – 17.00
Søndage kl. 10.00 – 16.00

Pris
Samlet pris for uddannelsen: 31.500 kr. 
Mulighed for ratebetaling (10 rater af 3.300,-) samlet pris: 33.000 kr.
Det er derudover muligt at tilkøbe egen individuel supervision i løbet af uddannelsen.