Hvad er mindfulness?

Mindfulness er et begreb af asiatisk oprindelse.

At være “mindfull” er ikke forbundet med religiøs praksis eller dogmer, men er en bevidsthedstilstand.

At være “mindfull” vil bl.a. sige at være tilstede med fuld perception, med fuld accept og uden vurderinger.

Du kan få redskaberne til at blive mere tilstedeværende i dit (arbejds-)liv og i dine relationer gennem intensive retreats og på vore klasser i mindfulness meditation. Mindfulness er at være tilstede i nu’et med fuld opmærksomhed.

At lære at blive “mindfull” kræver træning. Mindfulnesstræning er et af de mest effektive redskaber vi har til at forebygge stress i dag.

Vi benytter Kabat-Zinns MBSR-program og principperne fra MBCT.

Kontakt Training Consult for at høre nærmere via e-mail eller ved at ringe til Mette Bram på tlf.: 40 96 36 24.