TRAINING CONSULT

Psykologsamtale

Typisk opsøger man psykolog for at få hjælp med
• Stress
• Angst
• Depression
• Afgrænsede problemstillinger, som fx søvnproblemer
• Belastninger på arbejdet, fx samarbejdsproblemer eller mobning
• Kritiske hændelser som fx ulykker eller overfald

Hvad kan du få ud af at gå til psykolog
Mange års forskning har påvist effekten af psykoterapi ved psykolog:
– Vi hjælper dig med at håndtere vanskelige situationer og psykiske problemer.
– Vi hjælper dig med at ændre på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.
– Vi gør dig klogere på, hvad der skaber og vedligeholder problemer eller lidelse.
– Målet er at mindske/fjerne dine symptomer og lidelser.

Vi tilbyder samtaler hos en autoriseret psykolog.
Læs mere her om psykologbehandling gennem din sundhedsforsikring  medarbejdere_vaerd-at-vide-om-psykologhjaelp-i-din-sundhedsordning

Vi har særlig erfaring med:

 • Arbejdsmæssige problemstillinger
 • Arbejds- og organisationspsykologi
 • Belastningsreaktioner og/eller tilpasningsreaktion
 • Chok, traume
 • Depression
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Ensomhed
 • Familiære problemer
 • Fertilitetsproblemer/barnløshed
 • Fyring/opsigelse
 • Kompliceret sorg og krise
 • Konflikter
 • Krisepsykologi
 • Ledelsesproblemer
 • Meditation
 • Mobning
 • Panikangst
 • Personlig udvikling
 • Pårørende til syge, fysisk og psykisk
 • Samarbejdsproblemer (kollegaer)
 • Selvværdsproblemer
 • Skilsmisser
 • Stress
 • Søvnforstyrrelser (insomni el. hypersonmi)
 • Tilbage til arbejdet efter sygdom/fravær
 • Vredeshåndtering
 • Krise og akut-traume
 • Ulykker
 • Debriefing


Andre erfaringer

 • Meditation
 • Psykologisk debriefing
 • Konfliktløsning
 • Undervisning

 


Arbejdsmetoder

 • ACT- Acceptance and Commitment Therapy
 • Eklektisk terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Krise og psykotraumatologi
 • Metakognitiv terapi
 • Mindfulness, herunder træning af meditation
 • Narrativ tilgang, herunder skriveterapi
 • Psykodynamisk terapi, herunder transaktionsanalyse
 • Systemisk terapi, herunder familie- og organisationsopstilling og IFS


Tilvalgsydelser

 • Hjemmebesøg
 • Aftenkonsultation


I visse tilfælde tilbyder vi samtaler hos en praktikant, som er studerende på sidste del af sit psykologstudium på Københavns Universitet. Den studerende har færdiggjort en bachelorgrad og får løbende supervision af en erfaren psykolog på sine samtaleforløb.

 
Kontakt psykolog Mette Bram for nærmere aftale: mb@trainingconsult.dk