Om Supervision

I supervision beskæftiger man sig med komplekse og flertydige spørgsmål, hvor det kan være vanskeligt at adskille faglige udfordringer og personlige dilemmaer.

Supervision tager udgangspunkt i medarbejderens funktion på den pågældende arbejdsplads og er ikke kun personligt støttende.  Supervisionen understøtter hele virksomhedens/organisationens formål og eksistensberettigelse.

Samtalen foregår individuelt eller i grupper under ledelse af en supervisor og tager udgangspunkt i konkrete oplevelser i arbejdet. Når supervisionen foregår i grupper, vil dette typisk bidrage til en udvikling af gruppens trivsel, kommunikation og samarbejde. Men supervision skal ikke forveksles med arbejdsmiljøseminarer, teambuilding eller en workshop om kommunikation.  

De oplevelser, man fokuserer på i supervisionen drejer sig ofte om udfordringer eller dilemmaer, men kan også være af mere positiv karakter, for eksempel når en situation i arbejdet forløb bedre end forventet. Supervision beskæftiger sig ikke med at styre, kontrollere og skabe forudsigelighed i interaktionen, men snarere at acceptere uforudsigeligheden og kompleksiteten som et grundvilkår man må lære at navigere i, for dermed at optimere sammenhængskraften i virksomheden.

Supervisionen vil bidrage til en øget refleksion over, hvordan man tænker om et givent problem/udfordring i ens arbejdsfunktion og hvordan dette påvirker en i rollen som fagperson. Det handler ikke om selve problemet, men individets relation til problemet. Supervisionssamtalen skaber grobund for at undersøge denne relation og skaber forudsætninger for alternative handle -og tankemønstre til fordel for både medarbejderen og virksomhedens drift.

Supervisionen skaber mulighed for at adskille ens person fra ens funktion, en bevægelse væk fra at iagttage sig selv som et offer for problemer til at være en aktør, der løbende reflekterer over praksis og forholder sig konstruktivt til ny viden, alternative indsatser og strategier.   

Den metodiske tilgang til supervision centrerer sig om systemisk opstilling, der bidrager til at afklare og forklare individuelle og organisatoriske problemstillinger. Ved at supervisanden opstiller en konkret arbejdsmæssig situation/udfordring som supervisionen kan tage udgangspunkt i, vil det give supervisanden mulighed for at iagttage sin egen arbejdsrolle og ageren i denne sammenhæng. Processen øger refleksionen angående ens arbejdsfunktion og skaber større forståelse for det spillerum som arbejdsfunktionen tillader og øger råderummet for ny viden og alternative håndteringer af ens kerneopgaver til virksomhedens fælles bedste. 

 

Læs artiklen Systemisk opstilling og supervision af Erik Svarer her. 

Kontakt

Kontakt supervisor Erik Svarer for systemisk supervision. 

Interesseret i at blive supervisor?
Vi tilbyder en Supervisor uddannelse i 2022. Læs mere her.

Du kan også tilmelde dig en åben opstillingsgruppe med Erik Svarer og få supervision på din problemstilling i den sammenhæng.