Personaletræning i mindfulness

Mindfulness anvendes i organisationer til innovation, kompetenceudvikling, stress- og konflikthåndtering.

Organisatorisk udvikling i praksis

Det overordnede formål kan beskrives som ”mental fitness” – en øget evne til at kunne hvile i sig selv og være helt tilstede. Mindfulness lærer medarbejderen at anvende egne indre ressourcer, og at møde og håndtere hverdagens udfordringer uden stress.
Tilgangen baserer sig på omfattende forskning og mindfulnessbaseret træning er klart dokumenteret som et af de mest effektive redskaber mod bl.a. stress, vi har i dag.

Udnyt den nye viden gennem:

  • Informationsmøder af 2-3 timers varighed
  • Træningsforløb
  • Meditation for medarbejderne i virksomheden
  • Intensive kurser

Ved benyttelse af tilbud om forløb med mindfulness træning til jeres organisation forventes der:

Konkret og målbar formindskelse af sygefravær og udgifter ifm fravær.

Kontakt os for booking eller yderligere information: info@trainingconsult.dk