Referencer

Training Consults konsulenter har blandt andet løst opgaver for følgende kunder gennem de 30 år vi har eksisteret.

Kunder

UNDP
Europarådet
Europa Kommissionen
Nordisk Ministerråd
Novo Nordisk
Pharmakon
Ikano Group Luxembourg
L’Oreal Nordic
Deloitte
MOE Rådgivende Ingeniører
Det Danske Udenrigsministerium
Det Portugisiske Udenrigsministerium
Beskæftigelsesministeriet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Told og Skat
Folketingets ombudsmand
Den Sociale Ankestyrelse
Alm. Brand
Nordea
Post Danmark
SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling
DAC – Dansk Arkitektur Center
International Insitute of Research (IIR Danmark)
Landbrug & Fødevarer
Lægeforeningen (DADL)
Danmarks Lærerforening
Dansk Kørelærer-Union
Sprog og Kommunikation
Formidlerne
Rigshospitalet
Københavns Universitet
Handelshøjskolen i København
Aarhus Universitet
Göteborg Universitet
Universitetet i Bergen
University of Iceland
Den Sociale Højskole i København
CELF – Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster
Hellerup Tekstil Akademi
Hovedstadens Pædagogseminarium
Hillerød Hospital, BUC
Copenhagen Coaching Center
Prescriba
PsykologCompagniet
Københavns Kommune/Vesterbro-Kgs. Enghave PPR
Asminderød Kommune
Frederikssund Kommune
Hedensted Kommune
Haslev Kommune
Herlev Kommune
Høje Taastrup Kommune (Sleipner)
Lyngby Kommune
Middelfart Kommune
Malling Kommune
Københavns Amts lønafdeling
Fountain House
Basen Østerbro
Michelsen & Rud
Marianne Dulong
AFS Interkultur
Center for Hjerneskade
Høreforeningen
Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Frederiksberg Frivillighedscenter
MAY – Maltese Association of Youth Workers
ESIB – National Unions of Students in Europe
AISEC International
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Blindesamfund
CBC – Cross Border Communication
Netværkstedet – Et samarbejde mellem Akademikernes, Magistrenes og Økonomernes Jobservice